ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศรีวรการแปลงยาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดนาน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 73.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดหนองแหน(รัตนศิริราษฎร์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 71.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 67.25 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดวังเย็น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 62.5 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดบางโรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 57.25 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 53.5 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน