ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปรือวาย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ(ยงวัฒนาประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางตลาด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนจุฑาทิพย์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าเลียบ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 60 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 60 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนวัดหนองแหน(รัตนศิริราษฎร์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 60 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน