ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 65 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 58 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 58 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 56 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 56 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 51 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 51 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 48 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 44 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 41 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 37 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน