ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 91.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองปรือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 73.5 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน