ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
แอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวังเย็น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงโพรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสามร่ม (ไพบูลย์ปัญญา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนจุฑาทิพย์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 7  
10 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนธีราวิทยา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 73.5 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน