ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน