ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสทิต สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจุฑาทิพย์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบึงกระจับ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดดอนท่านา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม (ส้มเช้ารัฐบำรุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 72.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  
16 โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน