ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 88.64 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85.64 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84.98 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84.97 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83.98 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83.31 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82.97 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน