ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสทิต สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านไร่ดอน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดดงยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน