ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสทิต สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 7  
10 โรงเรียนจุฑาทิพย์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดดงยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดนาน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าเลียบ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านโป่งตาสา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน