ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90.64 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางตลาด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87.32 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84.98 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83.65 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81.99 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดสระสองตอน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81.65 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81.65 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81.31 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม (ส้มเช้ารัฐบำรุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดวังเย็น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79.98 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79.64 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 66.98 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน