ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 91.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสระสองตอน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธีราวิทยา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82.31 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังคู สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79.99 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78.98 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านอ่างทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78.97 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดชำป่างาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77.98 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 76.64 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75.32 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74.66 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน