ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวังเย็น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบึงกระจับ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน