ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ระนาดเอก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 94.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหัวสวน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยางแดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80.32 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77.64 เงิน 6  
7 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 76.31 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน