ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน