ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ(ยงวัฒนาประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี(รัฐราษฎร์สามัคคี) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสามแยก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 12  
15 โรงเรียนวัดบางโรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 12  
16 โรงเรียนวัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 12  
17 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน