ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองสอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดบางโรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเทพพนาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดจรเข้ตาย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 10  
14 โรงเรียนวัดพงษาราม(มณีนันทศึกษาลัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 10  
15 โรงเรียนวัดหนองปาตอง(อัมพรรัฐประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 10  
16 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 10  
17 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน