ผลการแข่งขัน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสามร่ม (ไพบูลย์ปัญญา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม (ส้มเช้ารัฐบำรุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง 7  
11 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง 7  
12 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง 7  
13 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง 7  
14 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง 7  
15 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดหนองแหน(รัตนศิริราษฎร์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านวังคู สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน