ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยางแดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85.34 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80.01 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79.01 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 70.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านชำขวาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 63.33 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน