ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเสม็ดใต้ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสียัดพัฒนา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดพงษาราม(มณีนันทศึกษาลัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนวัดหัวไทร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68 ทองแดง 10  
15 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68 ทองแดง 10  
16 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านหนองเหียง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน