ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าคาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจุฑาทิพย์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศรีวรการแปลงยาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดดงยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านยางแดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ(ยงวัฒนาประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 61 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน