ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84.65 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81.05 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79.9 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74.5 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน