ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 73 เงิน 6  
8 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดสามแยก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 67 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน