ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางตลาด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านอ่างทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดบึงกระจับ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ(ยงวัฒนาประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดจรเข้ตาย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 72 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านซ่อง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 70 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 63 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน