ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 70.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 65.33 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน