ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยางแดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 59 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 58 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 57 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 55 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดลำมหาชัย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน