ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดธารพูด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพงษาราม(มณีนันทศึกษาลัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศรีวรการแปลงยาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 56 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 54 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 52 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 48 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 46 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 42 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 41 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดบางตลาด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 39 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 37 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 34 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 31 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 25 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดกกสับใน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 22 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน