การแข่งขันสาระทัศนศิลป์
ให้ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตคุณภาพนำโต๊ะญี่ปุ่นและเสื่อปูพื้นรองนั้งสำหรับการแข่งขันทำกิจกรรม มาด้วย
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14:10 น.