ระยะเวลาลงทะเบียน
สามารถลงทะเบียนแข่งขันงานมหกรรมวิชาการ ครั้งที่ ๘ ได้ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.
วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน 2555 เวลา 12:59 น.