บัตรประจำตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ฯ ในการแข่งขั้นทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคฯ สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวได้ทางเว็ปไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคฯ (http://art62.sillapa.net/sp-rayong62/) โดยใช้ Username และ Password เดิมในการเข้าสู่ระบบ
วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09:14 น.