สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทุ่งส่าย 16 8 2 26 25 4 0 3 29
2 วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 13 7 6 26 30 6 0 6 36
3 บ้านหินแร่ 10 3 4 17 20 2 3 2 25
4 บ้านหนองขาหยั่ง 9 3 3 15 16 3 1 1 20
5 บ้านหนองปรือกันยาง 7 8 6 21 19 5 3 4 27
6 วัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) 7 4 6 17 16 7 4 4 27
7 บ้านลาดกระทิง 7 0 3 10 18 9 1 1 28
8 บ้านคลองอุดม 6 7 4 17 20 11 5 4 36
9 วัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) 6 1 1 8 8 3 2 1 13
10 วัดหินดาษ 6 1 0 7 9 4 2 1 15
11 บ้านหนองยาง 5 2 4 11 14 13 4 7 31
12 วัดหัวกระสังข์ 5 2 1 8 10 3 2 4 15
13 บ้านเทพประทาน 5 0 2 7 7 2 3 0 12
14 บ้านหนองประโยชน์ 4 7 1 12 13 2 3 1 18
15 บ้านท่าทองดำ 4 4 5 13 14 9 3 2 26
16 บ้านห้วยตะปอก 4 4 1 9 13 3 1 1 17
17 ตลาดบางบ่อ 4 1 4 9 23 10 4 2 37
18 วัดธารพูด 4 1 0 5 5 0 0 0 5
19 บ้านโป่งเจริญ 3 5 0 8 16 10 2 3 28
20 วัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) 3 4 3 10 12 3 0 2 15
21 บ้านท่ากลอย 3 4 3 10 11 9 3 3 23
22 บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 3 3 2 8 11 5 5 7 21
23 บ้านวังหิน 3 3 2 8 11 3 4 2 18
24 วัดดอนทอง 3 2 1 6 7 2 2 1 11
25 บ้านหนองปลาซิว 3 2 1 6 6 3 2 1 11
26 บ้านศรีเจริญทอง 3 2 1 6 6 1 1 2 8
27 วัดสามร่ม (ไพบูลย์ปัญญา) 3 1 0 4 5 0 1 0 6
28 วัดวังเย็น 3 0 2 5 7 4 2 3 13
29 วัดชำป่างาม 2 6 4 12 11 5 2 4 18
30 วัดบางตลาด 2 5 1 8 8 2 2 2 12
31 บ้านร่มโพธิ์ทอง 2 4 2 8 9 2 0 0 11
32 สวนป่าอุปถัมภ์ 2 3 6 11 12 6 2 2 20
33 บ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง 2 3 5 10 14 6 3 3 23
34 จุฑาทิพย์ 2 3 3 8 9 1 2 1 12
35 บ้านสระไม้แดง 2 3 1 6 9 3 3 3 15
36 บ้านท่าโพธิ์ 2 2 1 5 4 1 2 2 7
37 วัดศรีสุตาราม 2 2 0 4 4 3 2 2 9
38 บ้านอ่างเตย 2 1 4 7 5 4 4 0 13
39 วัดใหม่บางคล้า (อุดมกิจประชาสรรค์) 2 1 0 3 5 1 2 1 8
40 บ้านยางแดง 2 0 3 5 6 3 0 1 9
41 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 2 0 2 4 6 3 1 2 10
42 สุวรรณคีรี 2 0 1 3 4 1 0 1 5
43 วัดดงยาง 2 0 0 2 5 1 3 0 9
44 วัดไผ่ขวาง 2 0 0 2 2 1 1 0 4
45 วัดเสม็ดเหนือ 1 7 4 12 13 3 3 2 19
46 เสม็ดใต้ 1 3 0 4 4 2 0 2 6
47 สุตะบำรุงพิทยาคาร 1 2 4 7 12 6 5 3 23
48 วัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์) 1 2 2 5 10 4 2 1 16
49 บ้านมาบนาดี 1 2 0 3 7 5 1 4 13
50 บ้านปลายคลอง 1 2 0 3 3 0 2 0 5
51 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 1 1 1 3 12 3 3 5 18
52 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 1 1 1 3 6 4 1 1 11
53 บ้านห้วยพลู 1 1 1 3 5 2 2 1 9
54 วัดดอนท่านา 1 1 1 3 5 0 1 1 6
55 เทศบาล ๑ วัดแจ้ง 1 1 1 3 3 3 0 0 6
56 วัดบึงกระจับ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
57 วัดชายเคืองวนาราม (ส้มเช้ารัฐบำรุง) 1 1 0 2 4 0 1 0 5
58 อนุบาลศรีวรการแปลงยาว 1 1 0 2 3 2 3 3 8
59 บ้านท่าเลียบ 1 1 0 2 3 1 2 2 6
60 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
61 รุ่งโรจน์วิทยา 1 1 0 2 2 1 1 2 4
62 บ้านกระบกเตี้ย 1 1 0 2 2 0 0 0 2
63 บ้านหนองคอก 1 0 5 6 7 3 2 2 12
64 วัดโคกหัวข้าว 1 0 2 3 8 1 0 0 9
65 บ้านคลองยายสร้อย 1 0 2 3 3 3 1 1 7
66 บ้านหนองหว้า 1 0 1 2 4 1 0 1 5
67 วัดทุ่งยายชี 1 0 1 2 3 1 0 0 4
68 วัดบางโรง 1 0 0 1 6 3 1 1 10
69 วัดบ้านกล้วย 1 0 0 1 4 2 0 0 6
70 บ้านโคกตะเคียนงาม 1 0 0 1 3 2 1 2 6
71 บ้านท่าคาน 1 0 0 1 1 1 0 1 2
72 บ้านสุ่งเจริญ 0 4 1 5 4 2 4 1 10
73 บ้านหนองกลางดง 0 2 2 4 7 5 4 4 16
74 บ้านทุ่งส่อหงษา 0 2 1 3 1 4 2 2 7
75 ธีราวิทยา 0 2 0 2 5 5 3 0 13
76 บ้านหนองสทิต 0 2 0 2 4 2 0 0 6
77 วัดหัวสวน 0 2 0 2 2 0 0 1 2
78 เทศบาล 2 วัดโพธิ์ 0 1 2 3 7 6 3 3 16
79 บ้านท่าซุง 0 1 2 3 5 2 0 1 7
80 บ้านห้วยหิน 0 1 2 3 3 3 1 5 7
81 บ้านหนองสองห้อง 0 1 2 3 2 1 1 0 4
82 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว 0 1 1 2 5 2 1 0 8
83 วัดนาน้อย 0 1 1 2 4 3 2 0 9
84 พนมอิทธิศึกษา 0 1 1 2 4 2 1 1 7
85 บ้านคลองสอง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
86 บ้าน ก.ม.7 0 1 1 2 3 5 3 2 11
87 วัดแหลมเขาจันทร์ 0 1 1 2 3 1 1 0 5
88 วัดพงษาราม(มณีนันทศึกษาลัย) 0 1 1 2 2 3 1 0 6
89 บ้านม่วงโพรง 0 1 1 2 2 1 1 0 4
90 วัดบางกระเจ็ด 0 1 0 1 6 7 0 4 13
91 วัดหนองเค็ด 0 1 0 1 5 4 3 1 12
92 วัดทางข้ามน้อย 0 1 0 1 4 5 4 4 13
93 วัดหนองแหน(รัตนศิริราษฎร์) 0 1 0 1 3 6 2 6 11
94 บ้านปรือวาย 0 1 0 1 3 2 0 1 5
95 วัดปากน้ำ 0 1 0 1 3 1 1 1 5
96 วัดท่าลาดเหนือ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
97 บ้านท่ากระดาน 0 1 0 1 3 0 0 1 3
98 ภูงามโนนสะอาด 0 1 0 1 1 1 1 1 3
99 วัดวังกะจะ 0 1 0 1 1 0 2 2 3
100 วัดลำมหาชัย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 วัดสะแกงาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 สียัดพัฒนา 0 0 3 3 7 0 1 0 8
103 บ้านธรรมรัตน์ใน 0 0 2 2 4 1 0 1 5
104 บ้านหนองใหญ่ 0 0 2 2 3 2 3 2 8
105 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 0 0 2 2 2 1 1 0 4
106 วัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 0 1 1 5 8 4 4 17
107 บ้านแหลมตะคร้อ(ยงวัฒนาประชาสรรค์) 0 0 1 1 5 6 2 3 13
108 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 0 0 1 1 4 2 1 0 7
109 วัดหนองไม้แก่น 0 0 1 1 3 1 2 0 6
110 วัดสระสองตอน 0 0 1 1 3 0 1 1 4
111 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 0 0 1 1 2 7 4 4 13
112 วัดเทพพนาราม 0 0 1 1 2 1 1 0 4
113 วัดหนองปาตอง(อัมพรรัฐประชาสรรค์) 0 0 1 1 2 0 1 0 3
114 บ้านโปร่งเกตุ 0 0 1 1 1 0 1 2 2
115 วัดอ่าวช้างไล่ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
116 สุตะโชติประชาสรรค์ 0 0 1 1 1 0 0 2 1
117 บ้านห้วยน้ำทรัพย์ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
118 บ้านห้วยน้ำใส 0 0 0 0 7 3 2 1 12
119 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 4 1 0 1 5
120 วัดแสนภุมราวาส 0 0 0 0 4 0 0 4 4
121 บ้านวังคู 0 0 0 0 2 3 0 0 5
122 บ้านอ่างทอง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
123 วัดสามแยก 0 0 0 0 2 1 2 0 5
124 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
125 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
126 ไทรทองอุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 3 0 2 4
127 ไทยรัฐวิทยา 41 0 0 0 0 1 2 2 2 5
128 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
129 วัดจรเข้ตาย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
130 บ้านอ่างเสือดำ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
131 วัดบ้านซ่อง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
132 วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
133 บ้านนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 วัดดอนขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 ไพบูลย์ประชานุกูล 0 0 0 0 1 0 0 1 1
136 บ้านกรอกสะแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 วัดสนามช้าง (ประดิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 วัดหนองปรือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 วัดแหลมไผ่ศรี(รัฐราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บางพะเนียง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
142 บ้านโป่งตาสา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
143 วัดลาดบัวขาว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
144 บ้านหนองเหียง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้านเขาสะท้อน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 วัดน้ำฉ่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 วัดแปลงยาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 วัดบางคา 0 0 0 0 0 0 2 3 2
150 บ้านไร่ดอน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
151 วัดก้อนแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 2 1
152 บ้านชำขวาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153 บ้านห้วยหิน. 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 วัดหัวไทร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 วัดกกสับใน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
156 วัดสวรรค์นิมิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 211 190 168 569 811 371 211 207 1,393