สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทุ่งส่าย 16 8 2 26 25 4 0 3 29
2 วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 13 7 6 26 30 6 0 6 36
3 บ้านหินแร่ 10 3 4 17 20 2 3 2 25
4 บ้านหนองขาหยั่ง 9 3 3 15 16 3 1 1 20
5 บ้านหนองปรือกันยาง 7 8 6 21 19 5 3 4 27
6 วัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) 7 4 6 17 16 7 4 4 27
7 บ้านลาดกระทิง 7 0 3 10 18 9 1 1 28
8 วัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) 6 1 1 8 8 3 2 1 13
9 วัดหินดาษ 5 1 0 6 7 4 2 1 13
10 บ้านหนองประโยชน์ 4 7 1 12 13 2 3 1 18
11 บ้านคลองอุดม 4 6 3 13 17 10 5 4 32
12 บ้านห้วยตะปอก 4 4 1 9 13 3 1 1 17
13 ตลาดบางบ่อ 4 1 4 9 23 10 4 2 37
14 บ้านหนองยาง 4 1 4 9 12 13 4 7 29
15 วัดธารพูด 4 1 0 5 5 0 0 0 5
16 บ้านโป่งเจริญ 3 5 0 8 16 10 2 3 28
17 วัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) 3 4 3 10 12 3 0 2 15
18 บ้านท่ากลอย 3 4 3 10 11 9 3 3 23
19 บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 3 3 2 8 11 5 5 7 21
20 บ้านวังหิน 3 3 2 8 11 3 4 2 18
21 บ้านหนองปลาซิว 3 2 1 6 6 3 2 1 11
22 บ้านศรีเจริญทอง 3 2 1 6 6 1 1 2 8
23 วัดสามร่ม (ไพบูลย์ปัญญา) 3 1 0 4 5 0 1 0 6
24 วัดวังเย็น 3 0 2 5 7 4 2 3 13
25 วัดบางตลาด 2 5 1 8 8 2 2 2 12
26 บ้านร่มโพธิ์ทอง 2 4 2 8 9 2 0 0 11
27 สวนป่าอุปถัมภ์ 2 3 6 11 12 6 2 2 20
28 บ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง 2 3 5 10 14 6 3 3 23
29 วัดชำป่างาม 2 3 4 9 8 5 2 4 15
30 จุฑาทิพย์ 2 3 3 8 9 1 2 1 12
31 บ้านสระไม้แดง 2 3 1 6 9 3 3 3 15
32 วัดหัวกระสังข์ 2 2 1 5 7 3 2 4 12
33 บ้านท่าโพธิ์ 2 2 1 5 4 1 2 2 7
34 วัดศรีสุตาราม 2 2 0 4 4 3 2 2 9
35 บ้านอ่างเตย 2 1 4 7 5 4 4 0 13
36 วัดใหม่บางคล้า (อุดมกิจประชาสรรค์) 2 1 0 3 5 1 2 1 8
37 บ้านยางแดง 2 0 3 5 6 3 0 1 9
38 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 2 0 2 4 6 3 1 2 10
39 บ้านเทพประทาน 2 0 2 4 4 2 3 0 9
40 วัดดงยาง 2 0 0 2 5 1 3 0 9
41 วัดไผ่ขวาง 2 0 0 2 2 1 1 0 4
42 วัดเสม็ดเหนือ 1 7 4 12 13 3 3 2 19
43 บ้านท่าทองดำ 1 4 4 9 12 7 3 2 22
44 เสม็ดใต้ 1 3 0 4 4 2 0 2 6
45 สุตะบำรุงพิทยาคาร 1 2 4 7 12 6 5 3 23
46 วัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์) 1 2 2 5 10 4 2 1 16
47 บ้านมาบนาดี 1 2 0 3 7 5 1 4 13
48 บ้านปลายคลอง 1 2 0 3 3 0 2 0 5
49 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 1 1 1 3 12 3 3 5 18
50 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 1 1 1 3 6 4 1 1 11
51 บ้านห้วยพลู 1 1 1 3 5 2 2 1 9
52 วัดดอนท่านา 1 1 1 3 5 0 1 1 6
53 เทศบาล ๑ วัดแจ้ง 1 1 1 3 3 3 0 0 6
54 วัดบึงกระจับ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
55 วัดชายเคืองวนาราม (ส้มเช้ารัฐบำรุง) 1 1 0 2 4 0 1 0 5
56 อนุบาลศรีวรการแปลงยาว 1 1 0 2 3 2 3 3 8
57 บ้านท่าเลียบ 1 1 0 2 3 1 2 2 6
58 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
59 รุ่งโรจน์วิทยา 1 1 0 2 2 1 1 2 4
60 บ้านหนองคอก 1 0 5 6 7 3 2 2 12
61 วัดโคกหัวข้าว 1 0 2 3 8 1 0 0 9
62 บ้านคลองยายสร้อย 1 0 2 3 3 3 1 1 7
63 บ้านหนองหว้า 1 0 1 2 4 1 0 1 5
64 สุวรรณคีรี 1 0 1 2 3 1 0 1 4
65 วัดทุ่งยายชี 1 0 1 2 3 1 0 0 4
66 วัดบ้านกล้วย 1 0 0 1 4 2 0 0 6
67 บ้านโคกตะเคียนงาม 1 0 0 1 3 2 1 2 6
68 บ้านท่าคาน 1 0 0 1 1 1 0 1 2
69 บ้านสุ่งเจริญ 0 4 1 5 4 2 4 1 10
70 บ้านหนองกลางดง 0 2 2 4 6 5 4 4 15
71 บ้านทุ่งส่อหงษา 0 2 1 3 1 4 2 2 7
72 ธีราวิทยา 0 2 0 2 5 5 3 0 13
73 บ้านหนองสทิต 0 2 0 2 4 2 0 0 6
74 วัดหัวสวน 0 2 0 2 2 0 0 1 2
75 เทศบาล 2 วัดโพธิ์ 0 1 2 3 7 6 3 3 16
76 บ้านท่าซุง 0 1 2 3 5 2 0 1 7
77 บ้านห้วยหิน 0 1 2 3 3 3 1 5 7
78 บ้านหนองสองห้อง 0 1 2 3 2 1 1 0 4
79 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว 0 1 1 2 5 2 1 0 8
80 วัดนาน้อย 0 1 1 2 4 3 2 0 9
81 พนมอิทธิศึกษา 0 1 1 2 4 2 1 1 7
82 วัดดอนทอง 0 1 1 2 4 1 2 1 7
83 บ้านคลองสอง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
84 บ้าน ก.ม.7 0 1 1 2 3 5 3 2 11
85 วัดแหลมเขาจันทร์ 0 1 1 2 3 1 1 0 5
86 วัดพงษาราม(มณีนันทศึกษาลัย) 0 1 1 2 2 3 1 0 6
87 บ้านม่วงโพรง 0 1 1 2 2 1 1 0 4
88 วัดบางกระเจ็ด 0 1 0 1 6 7 0 4 13
89 วัดหนองเค็ด 0 1 0 1 5 4 3 1 12
90 วัดทางข้ามน้อย 0 1 0 1 4 5 4 4 13
91 วัดหนองแหน(รัตนศิริราษฎร์) 0 1 0 1 3 6 2 6 11
92 บ้านปรือวาย 0 1 0 1 3 2 0 1 5
93 วัดปากน้ำ 0 1 0 1 3 1 1 1 5
94 วัดท่าลาดเหนือ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
95 บ้านท่ากระดาน 0 1 0 1 3 0 0 1 3
96 ภูงามโนนสะอาด 0 1 0 1 1 1 1 1 3
97 วัดวังกะจะ 0 1 0 1 1 0 2 2 3
98 วัดลำมหาชัย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
99 วัดสะแกงาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
100 สียัดพัฒนา 0 0 3 3 7 0 1 0 8
101 บ้านธรรมรัตน์ใน 0 0 2 2 4 1 0 1 5
102 บ้านหนองใหญ่ 0 0 2 2 3 2 3 2 8
103 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 0 0 2 2 2 1 1 0 4
104 วัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 0 1 1 5 8 4 4 17
105 บ้านแหลมตะคร้อ(ยงวัฒนาประชาสรรค์) 0 0 1 1 5 6 2 3 13
106 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 0 0 1 1 4 2 1 0 7
107 วัดหนองไม้แก่น 0 0 1 1 3 1 2 0 6
108 วัดสระสองตอน 0 0 1 1 3 0 1 1 4
109 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 0 0 1 1 2 7 4 4 13
110 วัดเทพพนาราม 0 0 1 1 2 1 1 0 4
111 วัดหนองปาตอง(อัมพรรัฐประชาสรรค์) 0 0 1 1 2 0 1 0 3
112 บ้านโปร่งเกตุ 0 0 1 1 1 0 1 2 2
113 วัดอ่าวช้างไล่ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
114 สุตะโชติประชาสรรค์ 0 0 1 1 1 0 0 2 1
115 บ้านห้วยน้ำทรัพย์ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
116 บ้านห้วยน้ำใส 0 0 0 0 7 3 2 1 12
117 วัดบางโรง 0 0 0 0 5 3 1 1 9
118 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 4 1 0 1 5
119 วัดแสนภุมราวาส 0 0 0 0 4 0 0 4 4
120 บ้านวังคู 0 0 0 0 2 3 0 0 5
121 บ้านอ่างทอง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
122 วัดสามแยก 0 0 0 0 2 1 2 0 5
123 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
124 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
125 ไทรทองอุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 3 0 2 4
126 ไทยรัฐวิทยา 41 0 0 0 0 1 2 2 2 5
127 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
128 วัดจรเข้ตาย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
129 บ้านอ่างเสือดำ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
130 วัดบ้านซ่อง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
131 วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
132 บ้านนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
133 วัดดอนขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 ไพบูลย์ประชานุกูล 0 0 0 0 1 0 0 1 1
135 บ้านกรอกสะแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 วัดสนามช้าง (ประดิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 วัดหนองปรือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 วัดแหลมไผ่ศรี(รัฐราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บางพะเนียง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
141 บ้านโป่งตาสา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
142 วัดลาดบัวขาว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
143 บ้านหนองเหียง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านเขาสะท้อน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 วัดน้ำฉ่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 วัดแปลงยาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 วัดบางคา 0 0 0 0 0 0 2 3 2
149 บ้านไร่ดอน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
150 วัดก้อนแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 2 1
151 บ้านชำขวาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
152 บ้านห้วยหิน. 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153 วัดหัวไทร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 วัดกกสับใน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
155 วัดสวรรค์นิมิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 192 183 166 541 785 367 211 207 1,363