สรุปเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 30 6 0 6 36
2 บ้านทุ่งส่าย 25 4 0 3 29
3 ตลาดบางบ่อ 23 10 4 2 37
4 บ้านหินแร่ 20 2 3 2 25
5 บ้านหนองปรือกันยาง 19 5 3 4 27
6 บ้านลาดกระทิง 18 9 1 1 28
7 บ้านคลองอุดม 17 10 5 4 32
8 บ้านโป่งเจริญ 16 10 2 3 28
9 วัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) 16 7 4 4 27
10 บ้านหนองขาหยั่ง 16 3 1 1 20
11 บ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง 14 6 3 3 23
12 วัดเสม็ดเหนือ 13 3 3 2 19
13 บ้านห้วยตะปอก 13 3 1 1 17
14 บ้านหนองประโยชน์ 13 2 3 1 18
15 บ้านหนองยาง 12 13 4 7 29
16 บ้านท่าทองดำ 12 7 3 2 22
17 สุตะบำรุงพิทยาคาร 12 6 5 3 23
18 สวนป่าอุปถัมภ์ 12 6 2 2 20
19 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 12 3 3 5 18
20 วัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) 12 3 0 2 15
21 บ้านท่ากลอย 11 9 3 3 23
22 บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 11 5 5 7 21
23 บ้านวังหิน 11 3 4 2 18
24 วัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์) 10 4 2 1 16
25 บ้านสระไม้แดง 9 3 3 3 15
26 บ้านร่มโพธิ์ทอง 9 2 0 0 11
27 จุฑาทิพย์ 9 1 2 1 12
28 วัดชำป่างาม 8 5 2 4 15
29 วัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) 8 3 2 1 13
30 วัดบางตลาด 8 2 2 2 12
31 วัดโคกหัวข้าว 8 1 0 0 9
32 เทศบาล 2 วัดโพธิ์ 7 6 3 3 16
33 บ้านมาบนาดี 7 5 1 4 13
34 วัดวังเย็น 7 4 2 3 13
35 วัดหินดาษ 7 4 2 1 13
36 วัดหัวกระสังข์ 7 3 2 4 12
37 บ้านหนองคอก 7 3 2 2 12
38 บ้านห้วยน้ำใส 7 3 2 1 12
39 สียัดพัฒนา 7 0 1 0 8
40 วัดบางกระเจ็ด 6 7 0 4 13
41 บ้านหนองกลางดง 6 5 4 4 15
42 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 6 4 1 1 11
43 บ้านหนองปลาซิว 6 3 2 1 11
44 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 6 3 1 2 10
45 บ้านยางแดง 6 3 0 1 9
46 บ้านศรีเจริญทอง 6 1 1 2 8
47 วัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 5 8 4 4 17
48 บ้านแหลมตะคร้อ(ยงวัฒนาประชาสรรค์) 5 6 2 3 13
49 ธีราวิทยา 5 5 3 0 13
50 บ้านอ่างเตย 5 4 4 0 13
51 วัดหนองเค็ด 5 4 3 1 12
52 วัดบางโรง 5 3 1 1 9
53 บ้านห้วยพลู 5 2 2 1 9
54 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว 5 2 1 0 8
55 บ้านท่าซุง 5 2 0 1 7
56 วัดดงยาง 5 1 3 0 9
57 วัดใหม่บางคล้า (อุดมกิจประชาสรรค์) 5 1 2 1 8
58 วัดดอนท่านา 5 0 1 1 6
59 วัดสามร่ม (ไพบูลย์ปัญญา) 5 0 1 0 6
60 วัดธารพูด 5 0 0 0 5
61 วัดทางข้ามน้อย 4 5 4 4 13
62 วัดศรีสุตาราม 4 3 2 2 9
63 วัดนาน้อย 4 3 2 0 9
64 บ้านสุ่งเจริญ 4 2 4 1 10
65 บ้านเทพประทาน 4 2 3 0 9
66 พนมอิทธิศึกษา 4 2 1 1 7
67 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 4 2 1 0 7
68 เสม็ดใต้ 4 2 0 2 6
69 วัดบ้านกล้วย 4 2 0 0 6
70 บ้านหนองสทิต 4 2 0 0 6
71 บ้านท่าโพธิ์ 4 1 2 2 7
72 วัดดอนทอง 4 1 2 1 7
73 บ้านหนองหว้า 4 1 0 1 5
74 บ้านธรรมรัตน์ใน 4 1 0 1 5
75 บ้านหนองแสง 4 1 0 1 5
76 วัดบึงกระจับ 4 1 0 0 5
77 วัดชายเคืองวนาราม (ส้มเช้ารัฐบำรุง) 4 0 1 0 5
78 วัดแสนภุมราวาส 4 0 0 4 4
79 บ้านคลองสอง 4 0 0 0 4
80 วัดหนองแหน(รัตนศิริราษฎร์) 3 6 2 6 11
81 บ้าน ก.ม.7 3 5 3 2 11
82 บ้านห้วยหิน 3 3 1 5 7
83 บ้านคลองยายสร้อย 3 3 1 1 7
84 เทศบาล ๑ วัดแจ้ง 3 3 0 0 6
85 อนุบาลศรีวรการแปลงยาว 3 2 3 3 8
86 บ้านหนองใหญ่ 3 2 3 2 8
87 บ้านโคกตะเคียนงาม 3 2 1 2 6
88 บ้านปรือวาย 3 2 0 1 5
89 บ้านท่าเลียบ 3 1 2 2 6
90 วัดหนองไม้แก่น 3 1 2 0 6
91 วัดปากน้ำ 3 1 1 1 5
92 วัดแหลมเขาจันทร์ 3 1 1 0 5
93 สุวรรณคีรี 3 1 0 1 4
94 วัดทุ่งยายชี 3 1 0 0 4
95 วัดท่าลาดเหนือ 3 1 0 0 4
96 บ้านปลายคลอง 3 0 2 0 5
97 วัดสระสองตอน 3 0 1 1 4
98 บ้านท่ากระดาน 3 0 0 1 3
99 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 3 0 0 0 3
100 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 2 7 4 4 13
101 วัดพงษาราม(มณีนันทศึกษาลัย) 2 3 1 0 6
102 บ้านวังคู 2 3 0 0 5
103 บ้านอ่างทอง 2 2 0 0 4
104 วัดสามแยก 2 1 2 0 5
105 รุ่งโรจน์วิทยา 2 1 1 2 4
106 วัดไผ่ขวาง 2 1 1 0 4
107 บ้านหนองสองห้อง 2 1 1 0 4
108 บ้านม่วงโพรง 2 1 1 0 4
109 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 2 1 1 0 4
110 วัดเทพพนาราม 2 1 1 0 4
111 บ้านท่าม่วง 2 1 0 0 3
112 วัดหนองปาตอง(อัมพรรัฐประชาสรรค์) 2 0 1 0 3
113 บ้านนาโพธิ์ 2 0 1 0 3
114 วัดหัวสวน 2 0 0 1 2
115 บ้านทุ่งส่อหงษา 1 4 2 2 7
116 ไทรทองอุปถัมภ์ 1 3 0 2 4
117 ไทยรัฐวิทยา 41 1 2 2 2 5
118 บ้านหนองโสน 1 2 1 0 4
119 วัดจรเข้ตาย 1 2 1 0 4
120 ภูงามโนนสะอาด 1 1 1 1 3
121 บ้านอ่างเสือดำ 1 1 1 0 3
122 วัดบ้านซ่อง 1 1 1 0 3
123 วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม 1 1 1 0 3
124 บ้านท่าคาน 1 1 0 1 2
125 บ้านนา 1 1 0 0 2
126 วัดดอนขี้เหล็ก 1 1 0 0 2
127 วัดวังกะจะ 1 0 2 2 3
128 บ้านโปร่งเกตุ 1 0 1 2 2
129 วัดอ่าวช้างไล่ 1 0 1 1 2
130 สุตะโชติประชาสรรค์ 1 0 0 2 1
131 ไพบูลย์ประชานุกูล 1 0 0 1 1
132 วัดลำมหาชัย 1 0 0 0 1
133 วัดสะแกงาม 1 0 0 0 1
134 บ้านกรอกสะแก 1 0 0 0 1
135 วัดสนามช้าง (ประดิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์) 1 0 0 0 1
136 วัดหนองปรือ 1 0 0 0 1
137 วัดแหลมไผ่ศรี(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1 0 0 0 1
138 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
139 บางพะเนียง 0 2 1 1 3
140 บ้านโป่งตาสา 0 1 1 0 2
141 วัดลาดบัวขาว 0 1 1 0 2
142 บ้านห้วยน้ำทรัพย์ 0 1 0 0 1
143 บ้านหนองเหียง 0 1 0 0 1
144 บ้านเขาสะท้อน 0 1 0 0 1
145 วัดน้ำฉ่า 0 1 0 0 1
146 วัดแปลงยาว 0 1 0 0 1
147 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 0 1 0 0 1
148 วัดบางคา 0 0 2 3 2
149 บ้านไร่ดอน 0 0 2 0 2
150 วัดก้อนแก้ว 0 0 1 2 1
151 บ้านชำขวาง 0 0 1 0 1
152 บ้านห้วยหิน. 0 0 1 0 1
153 วัดหัวไทร 0 0 1 0 1
154 วัดกกสับใน 0 0 0 2 0
155 วัดสวรรค์นิมิต 0 0 0 0 0
รวม 785 367 211 207 1,570