สรุปเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 30 6 0 6 36
2 บ้านทุ่งส่าย 25 4 0 3 29
3 ตลาดบางบ่อ 23 10 4 2 37
4 บ้านคลองอุดม 20 11 5 4 36
5 บ้านหินแร่ 20 2 3 2 25
6 บ้านหนองปรือกันยาง 19 5 3 4 27
7 บ้านลาดกระทิง 18 9 1 1 28
8 บ้านโป่งเจริญ 16 10 2 3 28
9 วัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) 16 7 4 4 27
10 บ้านหนองขาหยั่ง 16 3 1 1 20
11 บ้านหนองยาง 14 13 4 7 31
12 บ้านท่าทองดำ 14 9 3 2 26
13 บ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง 14 6 3 3 23
14 วัดเสม็ดเหนือ 13 3 3 2 19
15 บ้านห้วยตะปอก 13 3 1 1 17
16 บ้านหนองประโยชน์ 13 2 3 1 18
17 สุตะบำรุงพิทยาคาร 12 6 5 3 23
18 สวนป่าอุปถัมภ์ 12 6 2 2 20
19 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 12 3 3 5 18
20 วัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) 12 3 0 2 15
21 บ้านท่ากลอย 11 9 3 3 23
22 บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 11 5 5 7 21
23 วัดชำป่างาม 11 5 2 4 18
24 บ้านวังหิน 11 3 4 2 18
25 วัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์) 10 4 2 1 16
26 วัดหัวกระสังข์ 10 3 2 4 15
27 วัดหินดาษ 9 4 2 1 15
28 บ้านสระไม้แดง 9 3 3 3 15
29 บ้านร่มโพธิ์ทอง 9 2 0 0 11
30 จุฑาทิพย์ 9 1 2 1 12
31 วัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) 8 3 2 1 13
32 วัดบางตลาด 8 2 2 2 12
33 วัดโคกหัวข้าว 8 1 0 0 9
34 เทศบาล 2 วัดโพธิ์ 7 6 3 3 16
35 บ้านหนองกลางดง 7 5 4 4 16
36 บ้านมาบนาดี 7 5 1 4 13
37 วัดวังเย็น 7 4 2 3 13
38 บ้านหนองคอก 7 3 2 2 12
39 บ้านห้วยน้ำใส 7 3 2 1 12
40 บ้านเทพประทาน 7 2 3 0 12
41 วัดดอนทอง 7 2 2 1 11
42 สียัดพัฒนา 7 0 1 0 8
43 วัดบางกระเจ็ด 6 7 0 4 13
44 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 6 4 1 1 11
45 บ้านหนองปลาซิว 6 3 2 1 11
46 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 6 3 1 2 10
47 วัดบางโรง 6 3 1 1 10
48 บ้านยางแดง 6 3 0 1 9
49 บ้านศรีเจริญทอง 6 1 1 2 8
50 วัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 5 8 4 4 17
51 บ้านแหลมตะคร้อ(ยงวัฒนาประชาสรรค์) 5 6 2 3 13
52 ธีราวิทยา 5 5 3 0 13
53 บ้านอ่างเตย 5 4 4 0 13
54 วัดหนองเค็ด 5 4 3 1 12
55 บ้านห้วยพลู 5 2 2 1 9
56 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว 5 2 1 0 8
57 บ้านท่าซุง 5 2 0 1 7
58 วัดดงยาง 5 1 3 0 9
59 วัดใหม่บางคล้า (อุดมกิจประชาสรรค์) 5 1 2 1 8
60 วัดดอนท่านา 5 0 1 1 6
61 วัดสามร่ม (ไพบูลย์ปัญญา) 5 0 1 0 6
62 วัดธารพูด 5 0 0 0 5
63 วัดทางข้ามน้อย 4 5 4 4 13
64 วัดศรีสุตาราม 4 3 2 2 9
65 วัดนาน้อย 4 3 2 0 9
66 บ้านสุ่งเจริญ 4 2 4 1 10
67 พนมอิทธิศึกษา 4 2 1 1 7
68 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 4 2 1 0 7
69 เสม็ดใต้ 4 2 0 2 6
70 วัดบ้านกล้วย 4 2 0 0 6
71 บ้านหนองสทิต 4 2 0 0 6
72 บ้านท่าโพธิ์ 4 1 2 2 7
73 สุวรรณคีรี 4 1 0 1 5
74 บ้านหนองหว้า 4 1 0 1 5
75 บ้านธรรมรัตน์ใน 4 1 0 1 5
76 บ้านหนองแสง 4 1 0 1 5
77 วัดบึงกระจับ 4 1 0 0 5
78 วัดชายเคืองวนาราม (ส้มเช้ารัฐบำรุง) 4 0 1 0 5
79 วัดแสนภุมราวาส 4 0 0 4 4
80 บ้านคลองสอง 4 0 0 0 4
81 วัดหนองแหน(รัตนศิริราษฎร์) 3 6 2 6 11
82 บ้าน ก.ม.7 3 5 3 2 11
83 บ้านห้วยหิน 3 3 1 5 7
84 บ้านคลองยายสร้อย 3 3 1 1 7
85 เทศบาล ๑ วัดแจ้ง 3 3 0 0 6
86 อนุบาลศรีวรการแปลงยาว 3 2 3 3 8
87 บ้านหนองใหญ่ 3 2 3 2 8
88 บ้านโคกตะเคียนงาม 3 2 1 2 6
89 บ้านปรือวาย 3 2 0 1 5
90 บ้านท่าเลียบ 3 1 2 2 6
91 วัดหนองไม้แก่น 3 1 2 0 6
92 วัดปากน้ำ 3 1 1 1 5
93 วัดแหลมเขาจันทร์ 3 1 1 0 5
94 วัดทุ่งยายชี 3 1 0 0 4
95 วัดท่าลาดเหนือ 3 1 0 0 4
96 บ้านปลายคลอง 3 0 2 0 5
97 วัดสระสองตอน 3 0 1 1 4
98 บ้านท่ากระดาน 3 0 0 1 3
99 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 3 0 0 0 3
100 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 2 7 4 4 13
101 วัดพงษาราม(มณีนันทศึกษาลัย) 2 3 1 0 6
102 บ้านวังคู 2 3 0 0 5
103 บ้านอ่างทอง 2 2 0 0 4
104 วัดสามแยก 2 1 2 0 5
105 รุ่งโรจน์วิทยา 2 1 1 2 4
106 วัดไผ่ขวาง 2 1 1 0 4
107 บ้านหนองสองห้อง 2 1 1 0 4
108 บ้านม่วงโพรง 2 1 1 0 4
109 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 2 1 1 0 4
110 วัดเทพพนาราม 2 1 1 0 4
111 บ้านท่าม่วง 2 1 0 0 3
112 วัดหนองปาตอง(อัมพรรัฐประชาสรรค์) 2 0 1 0 3
113 บ้านนาโพธิ์ 2 0 1 0 3
114 วัดหัวสวน 2 0 0 1 2
115 บ้านกระบกเตี้ย 2 0 0 0 2
116 บ้านทุ่งส่อหงษา 1 4 2 2 7
117 ไทรทองอุปถัมภ์ 1 3 0 2 4
118 ไทยรัฐวิทยา 41 1 2 2 2 5
119 บ้านหนองโสน 1 2 1 0 4
120 วัดจรเข้ตาย 1 2 1 0 4
121 ภูงามโนนสะอาด 1 1 1 1 3
122 บ้านอ่างเสือดำ 1 1 1 0 3
123 วัดบ้านซ่อง 1 1 1 0 3
124 วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม 1 1 1 0 3
125 บ้านท่าคาน 1 1 0 1 2
126 บ้านนา 1 1 0 0 2
127 วัดดอนขี้เหล็ก 1 1 0 0 2
128 วัดวังกะจะ 1 0 2 2 3
129 บ้านโปร่งเกตุ 1 0 1 2 2
130 วัดอ่าวช้างไล่ 1 0 1 1 2
131 สุตะโชติประชาสรรค์ 1 0 0 2 1
132 ไพบูลย์ประชานุกูล 1 0 0 1 1
133 วัดลำมหาชัย 1 0 0 0 1
134 วัดสะแกงาม 1 0 0 0 1
135 บ้านกรอกสะแก 1 0 0 0 1
136 วัดสนามช้าง (ประดิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์) 1 0 0 0 1
137 วัดหนองปรือ 1 0 0 0 1
138 วัดแหลมไผ่ศรี(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1 0 0 0 1
139 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
140 บางพะเนียง 0 2 1 1 3
141 บ้านโป่งตาสา 0 1 1 0 2
142 วัดลาดบัวขาว 0 1 1 0 2
143 บ้านห้วยน้ำทรัพย์ 0 1 0 0 1
144 บ้านหนองเหียง 0 1 0 0 1
145 บ้านเขาสะท้อน 0 1 0 0 1
146 วัดน้ำฉ่า 0 1 0 0 1
147 วัดแปลงยาว 0 1 0 0 1
148 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 0 1 0 0 1
149 วัดบางคา 0 0 2 3 2
150 บ้านไร่ดอน 0 0 2 0 2
151 วัดก้อนแก้ว 0 0 1 2 1
152 บ้านชำขวาง 0 0 1 0 1
153 บ้านห้วยหิน. 0 0 1 0 1
154 วัดหัวไทร 0 0 1 0 1
155 วัดกกสับใน 0 0 0 2 0
156 วัดสวรรค์นิมิต 0 0 0 0 0
รวม 811 371 211 207 1,393