หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000141 1.000 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
2 000142 1.000 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
3 000143 1.000 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
4 000144 2.000 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
5 000145 2.000 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
6 000146 2.000 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
7 000147 3.000 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
8 000148 3.000 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
9 000149 4.000 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
10 000150 4.000 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
11 000152 5.000 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
12 000153 5.000 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
13 000154 6.000 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
14 000155 6.000 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
15 000156 6.000 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
16 000164 7.000 มารยาทไทย ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
17 000165 7.000 มารยาทไทย ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
18 000166 7.000 มารยาทไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
19 000169 8.000 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
20 000170 8.000 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]