หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000755 1.100 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
2 000756 1.200 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
3 000757 2.100 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
4 000758 2.200 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
5 000243 3.100 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
6 000247 3.200 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
7 000250 4.100 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
8 000251 4.200 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]