หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
-
-
2 000054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
3 000053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
4 000055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
5 000057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]