หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
-
-
2 000739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
-
-
3 000740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
-
-
4 000741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]