หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
-
-
2 000142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
-
-
3 000143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
-
-
4 000144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
-
-
5 000145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
-
-
6 000146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
-
7 000147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
-
-
8 000014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
-
-
9 000149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 000152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 000154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
-
-
12 000155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
-
-
13 000156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
-
14 000164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
-
-
15 000165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
-
-
16 000166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
-
-
17 000768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
-
-
18 000169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]