หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
-
-
2 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
-
-
3 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
-
-
4 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
-
-
5 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
-
-
6 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
-
-
7 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
-
-
8 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
-
-
9 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
-
-
10 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
-
-
11 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
-
-
12 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
-
-
13 000734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
-
-
14 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
-
-
15 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
-
-
16 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
-
-
17 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
-
-
18 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]