หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
-
-
2 000756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
-
-
3 000757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
-
-
4 000758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
-
-
5 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
-
-
6 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
-
-
7 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
-
-
8 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]