หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000122 1.000 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 22
2 000123 1.000 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 23
3 000124 1.000 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 21
4 000125 2.000 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 23
5 000126 2.000 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 13
6 000129 3.000 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 8
7 000130 3.000 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 6
8 000132 4.000 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 23
9 000133 4.000 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 26
10 000134 4.000 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 28

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]