หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 - ป.3/2 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 - ป.1/5 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 3 ห้อง ป.1/1 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง ป.3/3 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง ป.3/4 13 พ.ย. 2555 09.00-16.30
-
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 3 ห้อง ป.1/2 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย ห้อง ประชุมวาสุกรี 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย ห้อง ประชุมวาสุกรี 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย ห้อง ประชุมวาสุกรี 13 พ.ย. 2555 13.00-16.30
-
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง ป.1/7 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 3 ห้อง ป.1/3 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 3 ห้อง ป.1/1 13 พ.ย. 2555 13.00-16.30
-
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ห้อง ป.3/1 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง ป.3/2 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 1-2 ห้อง ป.3/3 (เช้า), ป.1/4 (บ่าย) 13 พ.ย. 2555 09.00-16.30
-
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารจักรพรรด์ ห้อง วิถีพุทธ 13 พ.ย. 2555 12.00-16.30
-
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารจักรพรรด์ ห้อง วิถีพุทธ 13 พ.ย. 2555 09.00-11.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]