หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ห้องประชุม อาคารโกเมศ ชั้น ล่าง 13 พ.ย. 2555 09.00-10.00
-
2 000085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารวาสุกรี ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 09.00-15.00
-
3 000090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารบุษกร ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 09.30-16.00 ห้อง ป.3/3, ป.3/4
4 000091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคาร 2 ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
5 000093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารบุษกร ชั้น 1 14 พ.ย. 2555 09.30-16.00 ห้อง ป.3/3, ป.3/4
6 000094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคาร 2 ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
7 000095 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โดมพลศึกษา 14 พ.ย. 2555 09.30-16.00
-
8 000096 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย เวทีอนุบาล (32) 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00 แข่งขัน 2 วัน 13-14 พ.ย.
9 000099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารบุษกร ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 09.30-16.00
-
10 000100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคาร 2 ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
11 000174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา หอประชุม 14 พ.ย. 2555 09.30-16.00 อาคารจงกลนี
12 000181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา หอประชุม 13 พ.ย. 2555 09.30-16.00 อาคารจงกลนี
13 000184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา หอประชุม 13 พ.ย. 2555 09.30-16.00 อาคารจงกลนี
14 000190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา หอประชุม 14 พ.ย. 2555 09.00-16.00 อาคารจงกลนี
15 000191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา หอประชุม 14 พ.ย. 2555 09.00-16.00 อาคารจงกลนี


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]