หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...... เขต........
ณ โรงเรียน...................... จังหวัด.................
ระหว่าง วันที่ .....-.... เดือน ........... พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]