แจ้งการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายการแข่งขัน Crossword ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันนำอุปกรณ์การแข่งขัน (Crossword พร้อมพจนานุกรม Crossword มาเอง และเริ่มการแข่งขันเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป )
วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11:00 น.