ประกาศรายละเอียดและเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
สพม.13 ขอประกาศรายละเอียดกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักรเรียน ครั้งที่ 62 กลุ่มสารภาษาไทย และขอเปลี่ยนแปลงตารางการแข่างขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน http://www.matthayomtrang.net/UserFiles/File/from(1).pdf
วันพุธ ที่ 07 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08:44 น.