หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องเรียน 237 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30
-
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องเรียน 238 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30
-
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องเรียน 247 , 248 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30
-
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องเรียน 249 , 2410 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30
-
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องมารยาท อาคาร1 ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 09.00-16.30
-
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องมารยาท อาคาร1 ชั้น 1 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30
-
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เวทีใต้อาคารเรียน 3 13 พ.ย. 2555 09.00-16.30
-
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เวทีใต้อาคารเรียน 3 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30
-
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 2310 , 239 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30
-
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 238 , 237 13 พ.ย. 2555 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ส่วนระดับเขตพื้นที่ ติดต่อ ลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 0864781040
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]