ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน