ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 93.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 86.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 84.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 83.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 80.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 79.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 78.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 76.8 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน